bild
Hem Meny ☰

Vårsträcket på Landsort


Här finner du diagram över vårsträcket på Landsort för ett antal olika arter. Diagrammen är framtagna av Johan Nilsson i slutet av 1990-talet och representerar en stor datamängd som samlades mellan 1988 och 1997. Varje cell representerar en dag, och cellen har mörkare färg ju fler år som arten setts den dagen.


GULT : arten häckar tillfälligt på ön eller häckar i omgivningarna

GRÖNT : arten häckar reglebundet på ön


spr_vad2 spr_sang2 spr_and2 spr_flug2 spr_lom2 spr_lark2 spr_tatt2 spr_fink2 spr_rov2 spr_duv2