Home Menu ☰

Bli sponsor


Vårt arbete på Fågelstationen används för forskning kring flyttfåglar, övervakning av populations- förändringar, fåglars respons på klimat- och miljöförändringar och mycket annat. Vi arbetar med ringmärkning, sträckräkning, fågelinventering samt information och utbildning till skolor och allmänhet.
Vi ber nu företag att stödja Stockholms enda bemannade fågelobservatorium och därmed aktivt bidra till forskning om flyttfåglar, klimat och miljöpåverkan.

Ert bidrag kommer direkt att användas för att utveckla vår verksamhet och skapa en hållbar kontinuitet.

Vi vill kunna ta emot fler skolklasser, få ungdomar att komma ut i naturen och skärgården, utveckla fler samarbeten med universitet/högskolor och bidra ännu mer med värdefullt underlag för forskning kring flyttfåglar samt miljö- och klimatpåverkan.


En företagssponsor får dessutom

"