bild
Hem Meny ☰

Detta är föreningens förtroendevalda.Styrelsen

Kontakta oss gärna med intresse, frågor och undringar.


Är du ute på stationen och något akut uppstår, läs först anslaget i hallen.
I andra hand, kontakta tillsynsman eller ordförande.


Styrelsepost Namn Övriga uppdrag E-post Telefon
Ordförande Håkan Granbohm Bokningssystem, hemsida ordforande@landsort-birds.se 070-710 04 04
Kassör Karin Oknemark Medlemsansvarig kassor@landsort-birds.se 070-7706819
Sekreterare Roger Bolander sekreterare@landsort-birds.se 070-7750545
Ledamot Caroline Sjöström Ringmärkningschef ringmarkning@landsort-birds.se
Ledamot Marie Stridh Ledamot marie@landsort-birds.se 073-5574860
Ledamot Magnus Croon Ledamot magnus@landsort-birds.se
Ledamot Mats Jansson Tillsyningsman stationsbyggnaden tillsynsman@landsort-birds.se 070-8944453

ÖvrigaFunktion Namn E-post Telefon
Sträckräkningsansvarig Mova Hebert strackrakning@landsort-birds.se
Webmaster och IT Tore Jacobsson webmaster@landsort-birds.se
Valberedning Vakant valbered@landsort-birds.se
Valberedning Vakant valbered@landsort-birds.se
Revisor Tomas Viktor revisor@landsort-birds.se
Revisor Claes Hansson revisor@landsort-birds.se