bild
Hem Meny ☰

Den interaktiva kartan nedan kommer från Ringmärkningscentralen

Stof.nu Så länge som 0010 anges som källa, visas bara fåglar som ringmärkts på Landsort.


Sök tex på ärtsångare för att se hur väl koncentrerade alla återfynd av ärtsångare är till mellanöstern. Titta sedan på ortolansparv och för att få lite fler återfynd, ta bort 0010 som sources dvs inkludera alla fågelstationer.
Prova sedan att ange videsparv så hittas också här en mycket tydlig sträckriktning.