bild
Hem Meny ☰

GDPR


VI följer reglerna för GDPR. Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.


Det data vi samlar in om dig är namn, adress, telefonnummer, mailadress. Vi håller också information om vilka övernattningar du har gjort (av bokföringsskäl) och vilka exkursioner du deltagit i.


Vi gör det för att kunna fullgöra våra uppgifter mot dig som ideell förening som du valt att bli medlem i. Vi måste tex kunna skicka dig information om våra aktiviteter och kalla till årsmöte, samt avisera om medlemsavgift. I GDPR termer är vår rättsliga grund berättigat intresse.


Du kan närsomhelst fråga vilka uppgifter vi samlat om dig, och begära rättning. Pga bokföringslagen måste vi spara information om dina betalningar i 7 år. Vi delar INGEN information om dig med någon annan part.


Vi lagrar medlemsdata hos One.com Group AB på en molnserver som står i Danmark. De har att personuppgiftsbiträdesavtal som gäller för alla deras kunder (vi är personuppgiftsansvarig).


De behandlar inte aktivt vårt data, skiljer alltså inte på namnuppgifter och annan information.

Om du av något skäl vill vara anonym (om du tex har skyddad identitet), kan du uppge ett alias namn som medlemsnamn och enbart uppge en maildress. Då får du också acceptera att viktig information som kallelse till årsmöte, enbart kommer skickas via mail.


Kontakta ordförande gällande alla GDPR frågor.


ordforande@landsort-birds.se