bild
Hem Meny ☰

Om föreningen Landsorts FågelstationLandsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning, sträckräkning och andra fågelrelaterade undersökningar på ön Öja, populärt kallad Landsort efter byn på dess södra del. Ön ligger längst söderut i Stockholm skärgård, och drar genom sitt läge och fyren till sig stora delar av de sträckande fåglar som passerar både vår och höst.


Ringmärkningen ingår i ett riksomfattande nät av fågelstationer och andra fångstplatser som ringmärker i Sverige i en verksamhet som samordnas av Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska Riksmuseet


Från början var ringmärkning främst ett sätt att få veta vart fåglar flyttar och hur gamla de blir. Idag kan vi dra betydligt fler slutsatser. Fåglar är genom sin rörlighet mycket viktiga som indikatorer på miljöförändringar. När miljön ändras, kan de snabbare än andra djurgrupper svara genom att ändra sina flyttningsmönster (i tid och rum) och sin utbredning.För att kunna dra några säkra slutsatser och i så stor utsträckning som möjligt eliminera slumpvariationer, är det viktigt att ringmärkningen bedrivs så standardiserat som möjligt, dvs på samma sätt , år efter år.

Sedan 2014 (med ett uppehåll 2015) är ringmärkningen på Landsorts Fågelstation standardiserad och har bedrivits kontinuerligt under april – oktober. Det är vi nästan ensamma om i Sverige idag, om man bortser från de stora klassiska fågelstationerna Ottenby och Falsterbo.Ringmärkning på Landsort startades i liten skala i slutet av 1970-talet, och en förening bildades 1988 av engagerade frivilliga. Sedan dess disponerar vi militärens gamla sjukstuga i Landsort (närmare bestämt vid Bredmar) som fågelstation och nod för verksamheten.