bild
Hem Meny ☰

Höststräcket på Landsort


Här finner du diagram över höststräcket på Landsort för ett antal olika arter. Diagrammen är framtagna av Johan Nilsson i slutet av 1990-talet och representerar en stor datamängd som samlades mellan 1988 och 1997. Varje cell representerar en dag, och cellen har mörkare färg ju fler år som arten setts den dagen.


GULT : arten häckar tillfälligt på ön eller häckar i omgivningarna

GRÖNT : arten häckar reglebundet på ön


aut_sang2 aut_vad2 aut_fink2 aut_lark2 aut_duv2 aut_rov2 aut_tras2 aut_tatt2 aut_mas2 aut_lom2 aut_and2