bild
Hem Meny ☰

För dig som vill räkna sträck för Landsorts Fågelstation


Om du ställer upp och räknar sträck, bor du till reducerat pris på stationen (typiskt 50 % reduktion). Kontakta vår sträckräkningsansvariga på strackrakning@landsort-birds.se för mer information och regler om hur du gör och rapporterar.

Tanken är att observatörerna rapporterar i Artportalen, och så länge man som aktivitet anger någon form av sträckande (sträckande, sträckande N, NO, NV, S, SV, SO, O, V) är det enkelt att i efterhand göra en sökning och summera hela sträcket över en viss period.


Att tänka på när du räknar sträck


Kvällen innan på stationen

Undersök redan på kvällen innan på stationen vilka som tänker räkna sträck. Bestäm om ni ska täcka både syd och norrudden. Om ni står på samma plats, eller mycket nära varandra, kom överens om hur ni ska samarbeta. Två sträckrapporter från en nästan identisk plats är svårt att hantera och ger kanske mest information kring hur olika observatörerna är, medan rapporter från platser som ligger längre från varandra, tex norra eller södra udden är enklare att hantera och kan ge viktig information om sträckets karaktär.


På obs-platsen

Var noga med artbestämningar och antalsuppskattningar! Räkna helst mellan obsljus till 11:00. Om det är mycket låg aktivitet, kan du avbryta något innan. Men , observationer på andra tidpunkter är också värdefulla. Rapportera dessa också.


Rapportering

Rapportera dagssummor för de arter som passerat, det tidsintervall under vilket räkningen skedde, samt ett klockslag för roligare arter. Rapportera som vanligt i Artportalen och glöm inte att ange någon form av sträckande (se ovan) som aktivitet. Ange dessutom obsplats, dig själv som observatör och eventuella medobservatörer.