bild
Hem Meny ☰

Ringmärkningsdata


Nedan har vi lagt ut allt ringmärkningsdata som finns lagrat sedan 1988. Du får själv försöka tyda de olika kolumnerna i filen. Filen är ca 18 MB stor. Dessutom en mindre fil som innehåller fullständiga namn på arterna i ringmärkningsfilen som enbart består av förkortade namn.Ringmärkningsdata tom 2022

Fullständiga artnamn


Tips på statistikprogramEXCEL har en hel del stöd för grafer och även statistikfunktionerDen som är mer avancerad kan titta närmare på ett känt statistikprogram som är gratis, dvs freeware och som är vida använt. Programmet heter RMånadsrapporter


April 2020

Maj 2020

Juni 2020

Juli 2020

Augusti 2020

Årsrapporter


Årsrapport 2019

Årsrapport 2020