bild
Hem Meny ☰

Stödet från Leader


Girl in a jacket
Girl in a jacket

Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom EU. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Föreningen har fått stöd i två omgångar; först 2017-2018 för ett projekt benämnt Förstärkt partnerskap på Öja genom utveckling av Landsorts Fågelstation och sedan från 2019 för ett projekt som avslutas 2021, benämnt Fågelturism på Landsort .

Stödet kommer bl.a. från den europeiska fonden för landsbygdsutveckling. Läs mer om den på

http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Bägge projekten har syftat till att skapa en djupare förankring av verksamheterna på ön Öja med omnejd genom att skapa en stark identitet kring fågelskådning och ringmärkning på ön. Vidare att stärka lokalsamhället och närregionen genom att både i antal och i spridning över året öka turismen samt förankra och utöka samverkan med besöksnäringen. Genom att bemanna fågelstationen och ha verksamhet som bedrivs i yttersäsongerna, skapas ett mervärde för Öja.


Lite förenklat betyder stödet att Leader finansierade vår stationspersonal till nästan 90 %, för att göra fågelstationen och dess guidningar till ett tillgängligt utflyktsmål från April till slutet av Oktober och locka besökare till Landsort, till gagn för besöksnäringarna på ön. Parallellt med detta, har vi skapat och etablerat våra egna intäktskällor för att kunna fortsätta bedriva en liknande verksamhet, nu när projektet är över.