Home Menu ☰

Om föreningen Landsorts fågelstationLandsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning, sträckräkning och andra fågelrelaterade undersökningar på ön Öja, populärt kallad Landsort efter byn på dess södra del. Ön ligger längst söderut i Stockholm skärgård.


Ringmärkningen ingår i ett riksomfattande nät av fågelstationer och andra fångstplatser på uppdrag av Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm och är en del av forskningen kring flyttfåglar.


Från början var ringmärkning främst ett sätt att få veta var fåglar flyttar och hur gamla de blir. Idag kan vi dra betydligt fler slutsatser. T ex hur mängden fåglar varierar mellan olika år, och hur fåglar ändrar sina flyttbeteenden. Utöver det kan vi dessutom försöka göra viktiga kopplingar till förändringar i miljö och klimat.


Ringmärkning på Landsort startades i liten skala i slutet av 1970-talet, och en förening bildades 1988 av engagerade frivilliga. Sedan dess disponerar vi militärens gamla sjukstuga i Landsort (närmare bestämt vid Bredmar) som fågelstation och nod för verksamheten.